Abocom
Het juiste advies op het juiste ogenblik!
bg_Abocom-.jpg

Boekhouding – Fiscaliteit – BTW – Advies – planning


Wat doen we?

Het management bijstaan in de optimale ontwikkeling van het bedrijf, en in de optimalisatie van de beleidsbeslissingen.

 

Administratie

 • Alle briefwisseling die een klant graag uitbesteedt
 • Debiteurenbeheer in de ruimste zin (opstellen rappelbrieven, telefonische opvolging, voorbereiding juridisch dossier)
 • Bijstand bij onderhandelingen inzake financiële behoeften in het bedrijf
 • Bijstand bij de administratieve organisatie van het bedrijf
   

Fiscaliteit

 • Fiscale optimalisatie van de dossiers
 • Vervullen van alle fiscale verplichtingen
 • Opvolging indiciaire toestand inzake personenbelasting
 • Invullen en indienen fiscale aangiften
 • Bijstand bij fiscale controles

Boekhouding

 • Oprichting van een vennootschap (verzorgen van alle formaliteiten)
 • Opstellen financieel- of bedrijfsplan
 • De volledige verwerking van de boekhouding
 • Tussentijdse analyses van de resultaten
 • Opstellen jaarrekening
 • Controle van de boekhouding

BTW

 • Invullen en indienen der BTW-aangiften
 • Vervullen formaliteiten aangaande BTW
 • Controle van de dossiers inzake BTW-wetgeving
 • Bijstand bij BTW-controles